Дослідження

Перелік досліджень, що виконуються  в клініко-діагностичній лабораторії дитячої поліклініки №2


Гематологічні дослідження

 1. Підрахунок кількості еритроцитів;
 2. Визначення концентрації гемоглобіну;
 3. Визначення гематокриту;
 4. Підрахунок кількості лейкоцитів;
 5. Підрахунок кількості тромбоцитів;
 6. Морфологічне дослідження формених елементів крові з диференційним підрахунком лейкоцитарної формули;
 7. Підрахунок кількості ретикулоцитів;
 8. Визначення швидкості осідання еритроцитів;
 9. Визначення часу згортання крові;
 10. Визначення тривалості кровотечі;
 11. Дослідження крові на малярію;
 12. Дослідження на вовчакові клітини;
 13. Визначення 19 параметрів клінічного аналізу крові на гематологічному аналізаторі ВС-3200 :
  • підрахунок кількості лейкоцитів;
  • підрахунок кількості еритроцитів;
  • визначення концентрації гемоглобіну;
  • визначення гематокриту;
  • підрахунок кількості тромбоцитів;
  • призначення середнього об’єму еритроцитів;
  • визначення середнього об’єму тромбоцитів;
  • визначення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті;
  • визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті;
  • підрахунок абсолютної кількості лімфоцитів;
  • підрахунок абсолютної кількості моноцитів;
  • підрахунок абсолютної кількості гранулоцитів;
  • підрахунок процентного вмісту лімфоцитів;
  • підрахунок процентного вмісту моноцитів;
  • підрахунок процентного вмісту гранулоцитів;
  • визначення коефіцієнту варіації ширини розподілу еритроцитів за об’ємом;
  • визначення стандартного відхилення ширини розподілу еритроцитів;
  • визначення ширини розподілу еритроцитів за стандартним відхиленням;
  • визначення коефіцієнту варіації ширини розподілу тромбоцитів;
  • визначення тромбокриту.

Загальноклінічні дослідження

 1. Загальний аналіз сечі;
 2. Визначення уробіліну в сечі;
 3. Визначення кетонових тіл в сечі;
 4. Визначення жовчних пігментів в сечі;
 5. Аналіз сечі за Зимницьким;
 6. Аналіз сечі за Нечипоренком;
 7. Загальний аналіз мокроти;
 8. Дослідження мокротиння на кислотостійкі палички;
 9. Дослідження виділень сечостатевих органів на флору, лейкоцити, гонококи та трихомонади;
 10. Дослідження дуоденального вмісту;
 11. Дослідження фекалій на яйця гельмінтів;
 12. Дослідження фекалій на найпростіші;
 13. Дослідження фекалій на копрограму;
 14. Дослідження фекалій на приховану кров;
 15. Зіскоблювання на ентеробіоз;
 16. Дослідження виділень з носа на наявність еозинофілів;
 17. Дослідження матеріалу з носу, горла, вуха на наявність дріжжеподібних грибків.

Біохімічні дослідження

 1. Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові;
 2. Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові;
 3. Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові;
 4. Визначення альбуміну в сироватці крові;
 5. Визначення білірубіну загального та прямого в сироватці крові;
 6. Визначення загального білку в сироватці крові;
 7. Визначення білкових фракцій в сироватці крові;
 8. Визначення бета-ліпопротеїдів в сироватці крові;
 9. Визначення глюкози у плазмі крові, в сироватці крові і сечі;
 10. Визначення гама-глутамілтрансферази в сироватці крові;
 11. Визначення заліза в сироватці крові;
 12. Визначення кальцію в сироватці крові;
 13. Визначення креатиніну в сироватці крові і сечі;
 14. Визначення магнію в сироватці крові;
 15. Визначення серомукоїду в сироватці крові;
 16. Визначення сечової кислоти в сироватці крові і сечі;
 17. Визначення сечовини в сироватці крові;
 18. Тімолова проба;
 19. Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові;
 20. Визначення неорганічного фосфору в сироватці крові;
 21. Визначення загального холестерину в сироватці крові;
 22. Дослідження сечі на скрінінг-тести.

Імунологічні дослідження

 1. Визначення групи крові;
 2. Визначення резус-фактору крові;
 3. Визначення С-реактивного білку;
 4. Визначення ревматоїдного фактору;
 5. Визначення концентрації антистрептолізіну — О.

Імунохроматографічні дослідження

 1. Виявлення HBs антигену гепатиту В в сироватці крові ;
 2. Виявлення антитіл HCV гепатиту С в сироватці крові.