29.05.2019 Пацієнт не уклав декларації: чи можна відмовитися його обслуговувати

Із 1 квітня 2019 року держава перестала платити закладам охорони здоров’я за надання первинної медичної допомоги за «червоним списком». Чи матиме право заклад відмовитися обслуговувати пацієнта, який не підписав декларації з лікарем первинки?

Так, але не в екстрених випадках.

Згідно з програмою медичних гарантій пацієнт має безстрокове право вільно обирати лікаря. Також він має право змінити лікаря в будь-який час, якщо буде незадоволений його послугами, або, наприклад, змінить місце проживання (п. 5 розд. II Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 503; далі — Порядок № 503).

Порядок № 503 дає змогу пацієнтові відмовитися від лікаря, який надає первинну медичну допомогу, і не обирати нового лікаря. Для цього слід лише подати заяву про припинення декларації.

Однак якщо пацієнт не укладе декларацію з лікарем первинки, заклад охорони здоров’я має право відмовитися надавати йому безплатні медичні послуги. Виняток — якщо пацієнт перебуває у невідкладному стані.

Пацієнт, який не обрав лікаря та перебуває в невідкладному стані, має право отримати безперервну та безплатну ПМД у державних і комунальних закладах охорони здоров’я (п. 4 розд. II Порядку № 503).

Аби отримати медичні послуги, пов’язані із вторинною, третин­ною, паліативною медичною допомогою та медичною реабілітацією, пацієнт повинен мати направлення лікаря первинки або лікуючо­го лікаря (п. 5 ст. 9 Закону України «Про державні фінансові гаран­тії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII). Уже з 2020 року НСЗУ не оплачуватиме закладам вторинки і третинки послуги без електронного направлення від лікаря, що надає пер­винну медичну допомогу. Пацієнтам доведеться платити за них само­стійно.

Програма медичних гарантій передбачає, що пацієнт має право вільно обирати або не обирати лікаря. Однак із 1 квітня 2019 року заклади охорони здоров’я первинного рівня не отриму­ють коштів на обслуговування пацієнтів із червоного списку. Від­повідні зміни до Порядку реалізації державних гарантій медич­ного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, затвердженого по­становою КМУ від 18.12.2018 № 1117, урядовці внесли постано­вою від 03.04.2019 № 295.

Отже, заклади охорони здоров’я мають право не надавати не- задекларованим пацієнтам безплатну медичну допомогу, окрім випадків, коли пацієнт перебуває в невідкладному стані. Запро­понуйте пацієнту укласти декларацію з лікарем, що надає пер­винну медичну допомогу, який ще не набрав оптимального обся­гу практики