22.07.2019. Гендерна рівність

Особливостями нинішнього етапу у розвитку українського суспільства є зосередженість навколо системних соціально-економічних перетворень та входження до європейської спільноти як рівноправного партнера. А одним із ключових напрямків забезпечення демократичного поступу України на принципах євроінтеграційних цінностей є впровадження гендерної рівності в усі сфери суспільного життя, оскільки Україна як європейська держава ставить своїм завданням не лише забезпечення успішних соціально-політичних та соціально-економічних реформ, але й досягнення нової якості життя, гармонізації суспільних відносин. Актуальність гендерних перетворень в Україні зумовлена як міжнародними зобов’язаннями держави, так і її внутрішніми потребами.  

Гендерного реформування потребує кожна сфера нашого життя – від промисловості та сільського господарства до державного управління, охорони здоров’я, екології, будівництва чи транспорту. Не є винятком і система охорони здоров’я.Позитивні зміни з гендерною рівністю вже відмічаються в Україні,а саме,партнерські пологи.Батько розуміє,яку відповідальність на нього покладено.Дуже добре,коли батьку викладають новонародженого на живіт(якщо мама не в змозі це зробити).Дитинка заселяється родинною мікрофлорою.Але лякають такі ситуації,коли молода матуся знаходиться в пологовому будинку,а новоспечений татусь відмічає ці подію разом з друзями.Породілля нервує,в неї виробляється адреналін і,як наслідок,знижується лактація.А всі розуміють як важливо малечі отмувати груне молоко.Цей цінний продукт забезпечує дитинку необхідними інградієнтами,дає імунологічний захист,для матусі-це профілактика захворюваннь молочної залози,швидке скорочення матки після пологів,а також не треба забувати про єкономічні чинники(гудне молоко безкоштовне).

Тому так важливо,щоб на етапі становлення молодих людей,як батьків,татусь допомагав своїй дружині.Головне,щоб він її любив та поважав.Жінка після пологів повинна частіше відпочивати,не стояти весь день біля плити,не прибирати до нестями.Задача чоловіків максимально розгрузити дружину від домашніх обов’язків.Тільки,коли матуся буде добре відпочивати,в неї буде добре налагоджена лактація.Породілля зможе прикладати дитину до грудей за вимогою-часте смоктання буде стимулювати вироблення молока.

Ось чому впровадження принципів гендерної рівності в усі сфери життя українського суспільства так важливо,адже треба враховувати особливості економічного, соціального та духовного розвитку як держави у цілому, так і окремих регіонів та окремих соціальних груп. Адже прийняття закону чи програми і визнання існуючої гендерної нерівності саме по собі не забезпечить готовності чоловіків та жінок у своєму повсякденному житті керуватися закладеними у зазначених документах принципами та вимогами.Гендерна  нерівность посилюються через укорінення стереотипів.

 Саме тому особливого значення набуває повсякденна робота щодо поширення гендерних знань, упровадження в життя принципів гендерної рівності та формування нових стандартів і традицій поведінки, які б закріплювали ці принципи на рівні прийнятних і звичних кроків, незалежно від того, в якій сфері ця поведінка проявляється – в економіці, політиці, в інформаційному просторі, у педагогічному процесі чи у повсякденному спілкуванні, у сімейному житті, побуті. Ця складова у забезпечення гендерної рівності є не менш важливою, ніж робота на державному рівні, оскільки також вимагає реалізації цілого комплексу механізмів, включаючи гендерний аналіз, гендерні підходи і гендерну чутливість. Особливістю ж ситуації є те, що на рівні пересічних громадян більшість проблем, які насправді мають гендерні корені та ознаки, такими не сприймаються та ще й супроводжуються додатковими емоційними складовими, що спотворюють їх сприйняття або ж зводять у рамки звичних стереотипів.Для вирішення цього питання треба ділитися досвідом різних країн. Система соціального забезпечення у Швеції передбачає рівні права обох батьків на декретну відпустку і сприяє тому, щоб турбота про дитину лягала не лише на материнські плечі.

Згідно зі шведським законодавством, на сім’ю надається до 480 днів оплачуваної відпустки для догляду за дитиною.

При цьому закон зобов’язує кожного з батьків використати мінімум три місяці (90 днів) з цих 480 днів.

Решту днів можна поділити між собою так, як батьки вважають за доцільне.

Проте, незважаючи на політику підтримки рівноправності в сім’ях з боку держави, поки що жінки, які беруть декретну відпустку – у більшості.

Близько 25% днів декретної відпустки використовується чоловіками, тоді як 75% припадають на жінок.

Вихід жінки на неповний робочий день дає можливість продовжувати годування.Роботодавці повинні з повагою ставитися до цього бажання жінки.

Обидва батьки рівні в своїх обов’язках і повинні пам’ятати,що тільки в любові та турботі вони виростять здорових та щасливих дітей.